Αστυνομικό Τμήμα Καρυάς

Διοικητής: 26450 41208

Αξιωματικός Υπηρεσίας: 26450 41208, Fax: 26450 41208

Δ.Δ. Καρυάς – Πρώην Δημαρχείο Καρυάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 26453 61200, Fax: 2645093140

ΚΕΠ: 26450 95535

ΚΤΕΛ Λευκάδας

Λευκάδα

Εκδοτήρια: 26450 22364

Αποθήκη: 26450 26085

Αθήνα

Εκδοτήρια/Αποθήκη: 210 5150108